Friday, July 24, 2009

Tingkahlaku Langsang di Kalangan Kanak-Kanak

Langsang (misbehaviour) di kalangan kanak-kanak selalunya dikaitkan dengan tingkahlaku menggigit rakan, membuang atau membaling barang-barang permainan, menggunakan perkataan yang tidak sesuai, membuli kanak-kanak lain, menjerit apabila rasa marah dan sebagainya. Kanak-kanak menunjukkan tingkahlaku langsang yang tertentu mengikut peringkat umur. Sebagai contoh, bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun, tingkahlaku langsang yang selalunya ditunjukkan adalah seperti menggigit, mencakar dan menjerit apabila marah. Bagi kanak-kanak berumur 5 tahun pula, tingkahlaku yang ditunjukkan adalah seperti menipu, mencuri, menjawab apabila dimarahi dan menggunakan perkataan yang kasar apabila bercakap.


Punca-Punca Yang Menyebabkan Berlakunya Tingkahlaku Langsang :-
Terdapat beberapa punca yang menyebabkan kanak-kanak menunjukkan tingkahlaku langsang. Antaranya ialah:
• Rasa tidak selesa
Kanak-kanak yang letih, lapar atau tidak sihat selalunya cepat marah, meragam, merengek dan gelisah. Ini kerana mereka kurang memahami kemahiran mengawal emosi. Mereka tidak tahu cara yang sesuai untuk menyatakan keperluan melalui lisan atau melahirkan perasaan ketegangan.

• Tidak mengetahui sama ada tingkahlaku itu betul atau salah
Tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak biasanya dipelajari melalui pemerhatian terhadap persekitaran. Kanak-kanak tidak dilahirkan dengan pengetahuan tentang kesemua peraturan yang ada dalam kehidupan. Mereka mencuba sesuatu tingkahlaku tanpa mengetahui sama ada tingkahlaku itu sesuai atau tidak, betul atau salah.

• Inginkan perhatian
Kanak-kanak perlukan perhatian, sokongan, dan kasih sayang kerana ia merupakan sebahagian daripada keperluan yang perlu dipenuhi dalam kehidupan. Apabila kanak-kanak merasakan diri terpinggir, mereka akan cuba mendapatkannya sama ada dengan bertingkahlaku yang sesuai ataupun tidak, contohnya menolong guru atau menganggu rakan-rakan.

• Takut kepada sesuatu perkara
Perasaan takut kepada sesuatu juga menyebabkan kanak-kanak bertingkahlaku langsang. Takut kepada individu, haiwan atau benda boleh mengakibatkan kanak-kanak menjerit dan menangis.
Kaedah Untuk Mengawal Tingkahlaku Langsang :-
Bagi mengawal tingkahlaku langsang di kalangan kanak-kanak, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru. Kaedah yang dilakukan ini berpandukan prinsip-prinsip pembelajaran dalam modifikasi tingkahlaku, iaitu prinsip peneguhan, penghapusan, dan hukuman.
• Peneguhan
Apabila kanak-kanak menunjukkan tingkahlaku yang baik, mereka dipuji supaya tingkahlaku ini dapat diteruskan. Bagi mengelakkan kanak-kanak bertingkahlaku langsang, konsep peneguhan negatif boleh digunapakai, di mana kanak-kanak akan diberi perhatian sekiranya tidak menunjukkan tingkahlaku tersebut.

• Penghapusan
Penghapusan adalah satu cara untuk mengurangkan atau menghapuskan sesuatu tingkahlaku yang tidak diingini. Penghapusan bermaksud tidak mempedulikan tingkahlaku langsang yang kanak-kanak tunjukkan. Walau bagaimanapun, prinsip ini digunapakai sekiranya peneguhan yang diberi menyebabkan kanak-kanak bertingkahlaku langsang. Ini bermakna, jika perhatian daripada guru menyebabkan murid mengganggu rakan yang lain, maka guru tidak mempedulikan murid itu lagi supaya tingkahlaku tersebut dapat dihapuskan.

• Hukuman
Terdapat beberapa bentuk hukuman yang boleh digunakan untuk mengelakkan kanak-kanak terus bertingkahlaku langsang. Antaranya memberi hukuman fizikal, membuat teguran, time-out dan response cost. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sebelum melaksanakan hukuman termasuk reaksi agresif yang mungkin timbul daripadanya, menghasilkan tingkahlaku mengelak atau melarikan diri, dan berkaitan dengan isu etika.Dr Mahani/ Pn Junainah Mohd Isa
FSKPM

Tuesday, July 21, 2009

The Power of Laughter, Humor, and Play

Laughter has a powerful effect on health and well-being. A good laugh relieves tension and stress, elevates mood, enhances creativity and problem-solving ability, and provides a quick energy boost. But even more importantly, laughter brings people together. Mutual laughter and play are an essential component of strong, healthy relationships. By making a conscious effort to incorporate more humor and play into your daily interactions, you can improve the quality of your love relationships, your connections with co-workers, family members, and friends.

When we laugh with one another, a positive bond is created. This bond acts as a strong buffer against stress, disagreements, and disappointment. And laughter really is contagious—just hearing laughter primes our brain and readies us to smile and join in on the fun.

Humor, laughter, and play enrich our interactions and give our relationships that extra zing that keeps them exciting, light, and joyful. This shared pleasure creates a sense of intimacy and connection— qualities that define solid, lasting relationships

Physical health benefits of laughter and humor Laughter bolsters your physical health by:
Decreasing stress hormones
Improving the flow of oxygen to the brain
Reducing physical pain
Lowering blood pressure
Strengthening the immune system
Protecting the heart

The mental health benefits of laughter are tied to the physical benefits. Laughter is a particularly powerful antidote to depression and anxiety. Having a sense of humor offsets depression and anxiety by:

Releasing endorphins. When you laugh, your brain releases endorphins, powerful chemicals that boost mood and override sadness and negative thoughts.
Putting things into perspective. Most situations are not as bleak as they appear to be when looked at from a playful and humorous point of view.
Connecting us to others. Our mental health depends, to a large degree, on the quality of our relationships—and laughter binds people together.


Sedutan dari:http://www.helpguide.org/mental

Dr Mahani Razali
Malim Sarjana

Monday, July 20, 2009

Bagaimana Membantu Kanak-Kanak Menangani Tekanan?

Oleh sebab tekanan tidak dapat dielakkan, beberapa cara boleh dilakukan oleh ibu bapa dan orang dewasa untuk membantu kanak-kanak menangani tekanan dengan efektif. Berikut beberapa cadangan bagi membantu anak menghadapi tekanan:


Bercakap secara langsung dengan anak anda apabila apabila anda dapat mengesan tanda-tanda bahawa anak anda mengalami tekanan seperti ”Mama nampak Man macam tak happy je....ada apa apa berlaku di sekolah tadi ke?

Tunjukkan bahawa anda bersimpati , mengambil berat dan cuba memahami perasaannya.
Dengar apa yang akan diceritakan oleh anak anda. Dengar dengan penuh minat sabar, terbuka dan penuh rasa kasih saying. Cuba elak dari mencelah , mengkritik atau menyalahkan atau memarahinya semasa dia bercerita. Tujuan adalah supaya dia dapat meluahkan perasaannya.

Cuba dapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang cuba disampaikan oleh anak anda dengan bertanya soalan seperti “kemudian apa berlaku…dsb. Beri masa pada anak untuk bercerita

Cuba beri komen ringkas tentang perasaan yang dialami oleh anak…seperti..” Memang patutlah adik sedih sebab adik tak dibenarkan main tadi ! Atau “Patutlah adik marah sebab barang adik dah dirosakkan! Situasi ini menunjukkan kepada anak anda bahawa anda memahami kenapa dia berperasaan begitu dan anda mengambil berat tentang dirinya.

Bantu anak mengnalpasti perkataan yang sesuai untuk meluahkan persaan yang dialami.....seperti marah, cemburu, sedih, geram dan sebagainya. Menyatakan perasaan yang dialami secara lisan dapat membantu anak anda mengembangkan kemahiran Kesedaran terhadap emosi (emotional awareness) iaitu kebolehan mengenali emosi sendiri.

Cuba alih perhatian anak anda dengan melakukan beberapa aktiviti yang boleh menggembirakannya.


Dr Mahani Razali
Malim Sarjana, UPSI

Sunday, July 19, 2009

Tekanan dan Kanak-kanak


Tekanan merupakan gerak balas fizikal badan terhadap sebarang desakan yang dikenakan ke atas dirinya (Selye, 1956). Tekanan yang dihadapi oleh kanak-kanak pula melibatkan desakan terhadap sesuatu yang berlainan daripada biasa atau baru. Desakan ini menyebabkan kanak-kanak terpaksa menggunakan tenaga yang lebih banyak untuk menghadapi situasi yang lebih mencabar ini. Terdapat dua jenis tekanan, iaitu tekanan positif dan tekanan negatif. Tekanan positif adalah tekanan yang mendorong seseorang itu menjadi lebih bermotivasi. Tekanan yang berlebihan pula boleh menjadi tekanan negatif. Tekanan negatif akan memberi kemudaratan kepada kanak-kanak sama ada dari segi fizikal, mental dan emosional.


KESAN TEKANAN TERHADAP KANAK-KANAK

Tekanan diperlukan dalam hidup sebagai sumber motivasi. Walau bagaimanapun, tekanan yang berlebihan akan mengakibatkan kanak-kanak mengalami kesan negatif seperti kemurungan dan kecelaruan. Kesan tekanan ini dapat dilihat daripada segi fizikal dan psikologikal .

Dari segi fizikal, kanak-kanak akan selalu berpeluh walaupun dalam cuaca yang sejuk. Mereka juga akan mengalami sakit perut, muntah-muntah, pening dan sakit kepala. Apabila malam, mereka sukar untuk melelapkan mata. Kadangkala, kanak-kanak juga merasakan bahawa mereka sukar untuk bernafas.

Kesan psikologikal juga dapat dilihat berlaku akibat tekanan yang dialami. Kanak-kanak didapati sukar untuk memberi perhatian terhadap sesuatu perkara. Mereka akan termenung dan seolah-olah kebingungan. Kanak-kanak ini juga sukar untuk membuat keputusan apabila diminta. Mereka kelihatan bimbang dan murung kerana memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Kostelnik et al (2006), sekiranya kanak-kanak gagal untuk menangani tekanan, kadangkala situasi seperti lari dari rumah, anggap orang lain ingin mencederakannya, bersedia untuk mati, mendengar suara-suara tertentu, dan sebagainya boleh berlaku.

Kanak-kanak yang mengalami tekanan dalam sesuatu situasi tetapi pada masa yang sama merasai keseronokan dalam situasi yang lain dapat mengurangkan rasa tertekan. Contohnya, apabila berada di sekolah kanak-kanak tertekan dengan pelajaran tetapi apabila berada di rumah, dia gembira dengan layanan baik ibu bapa terhadapnya. Pengalaman yang seimbang ini dapat membantu kanak-kanak menghadapi tekanan dengan lebih baik.Dr Mahani Razali
Nor Junainah Mohd Isa

Saturday, July 18, 2009

Erti Persahabatan pada Kanak-kanak


Sahabat merupakan orang yang rapat dan intim, boleh dipercayai, boleh dijadikan tempat bergantung, boleh menerima, berkongsi, mengambil berat, hampir dengan diri kita, dan merupakan individu yang kita suka. Dalam persahabatan, individu yang terlibat akan berkongsi norma dan peraturan yang sama dari segi apa yang patut dan tidak patut dilakukan antara mereka. Kanak-kanak menunjukkan kepelbagaian dalam perhubungan atau persahabatan antara satu sama lain samada semasa berada dalam bilik darjah atau di tempat penjagaan. Mereka mempunyai persahabatan yang diistilah sebagai kawan, sebagai kawan-kawan atau kawan sepermainan. Persahabatan atau perhubungan ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengembangkan dan mempraktiskan kemahiran sosial mereka dan juga kemahiran persahabatan.

Kepentingan Persabahatan Di Kalangan Kanak-Kanak :-

· Sebagai sumber untuk mempraktiskan kemahiran sosial.
· Kanak-kanak yang kurang bergaul akan kehilangan peluang untuk membina keyakinan dalam diri.
· Tekanan dan rasa dipinggirkan akan dialami oleh kanak-kanak yang tidak berupaya membentuk persahabatan.
· Ponteng dan gejala sosial akan berlaku apabila kanak-kanak merasakan sekolah tidak lagi menarik untuk mereka.


BENTUK PERSAHABATAN DI KALANGAN KANAK-KANAK
Awal Kanak-Kanak
(13-24 Bulan)
Kanak-kanak pada tahap ini menunjukkan keupayaan untuk bertukar peranan semasa bermain.
Contohnya, kita dapat perhatikan kanak-kanak saling berlari dan bertukar mengejar antara satu sama lain, bertukar peranan semasa bermain sorok-sorok “hide and seek” dan saling bertukar permainan antara satu sama lain. Persahabatan yang agak stabil

Kanak-Kanak
(25-36 Bulan)
Pada tahap ini kanak-kanak biasanya banyak terlibat dengan permainan main peranan
(pretend play). Interaksi sosial berlaku kerana kanak-kanak memerlukan kawan atau sahabat supaya mereka boleh bermain dan beraksi mengikut peranan yang diditetapkan. Contohnya, apabila kita menyusun lima buah kerusi sederet seolah seperti sebuah bas mini, maka kanak-kanak pada tahap ini akan meminta salah salah seorang rakannya beraksi sebagai pemandu bas dan yang lainnya sebagai penumpang. Agak fleksibel dalam persahabatan

Pra Sekolah
(5-6 Tahun)
Pada tahap ini kanak-kanak telah mula memberi perhatian kepada kepada ciri-ciri tingkahlaku yang ada pada kanak-kanak lain yang akan dijadikan kawan atau sahabatnya. Kurang memerlukan pengawasan daripada orang dewasa berbanding dengan tahap sebelumnya. Memilih kawan yang sama jantina dalam persahabatan.Dapat membezakan antara sahabat dan kawan sepermainan

Persahabatan membolehkan kanak-kanak mengembangkan dan mempraktiskan kemahiran sosial mereka. Melalui persahabatan, kanak-kanak akan mempelajari kemahiran sosial seperti bekerjasama, berkongsi, mengambil giliran, menyelesaikan masalah dan juga membantu antara satu sama lain. Ibubapa atau guru dapat membantu kanak-kanak membentuk persahabatan positif melalui aktiviti yang melibatkan interaksi dan komunikasi.
Petikan: Buku Interaksi Sosial Awal Kanak-kanak
Dr Mahani Razali
Pn Junainah Mohd Isa

Wednesday, July 15, 2009

Membantu Anak Kecil Menghadapi Perpisahan


Separatiom anxiety adalah perasaan tertekan atau bimbang yang di alami oleh kanak-kanak apabila dipisahkan daripada penjaga terutamanya ibubapa. Situasi ini adalah suatu perkara yang normal yang berlaku pada semua kanak-kanak apabila dipisahkan daripada ibubapa. Semua kanak-kanak perlu belajar untuk berpisah atau ditinggal buat sementara waktu. Sekiranya pengalaman pertama pepisahan yang di alami oleh kanak-kanak dirancang dan diuruskan dengan baik, ia akan dapat membantu kanak-kanak untuk bersedia menghadapi situasi perpisahan pada masa-masa akan datang dalam kehidupannya.Berikut dicadangkan beberapa tips atau langkah yang perlu diberi perhatian oleh oleh ibubapa/penjaga bagi melatih anak-anak supaya tidak takut dengan perpisahan atau bersedia untuk ditinggalkan:-

1. Pastikan anak anda ditingalkan di tempat yang membuatkan anak anda berasa selesa, selamat dan ada penjaga/caregivers.

2. Sebelum ditinggalkan, sedapat mungkin bantu anak untuk mengenali dan menyesuaikan diri dengan dengan penjaga tersebut. Keadaan ini mungkin akan mengambil sedikit masa anda tetapi sebaik mungkin jangan tinggalkan anak anda dalam keadaan dia belum lagi rasa selamat selesa ditinggalkan dengan penjaga tersebut.

3. Beritahu pada kanak –kanak tersebut bahawa dia akan ditinggalkan. Jangan sekali-kali menipu kanak-kanak tersebut

4. Cuba tinggalkan anak dengan orang yang pernah dikenali oleh anak seperti jiran atau saudara mara terdekat yang selalu bermain dengan kanak-kanak tersebut.

5. Selalu ucapakan perkataan selamat tinggal atau perkataan salam pada anak walaupun dalam keadaan anak anda masih menangis. Gunakan perkataan yang sama setiap kali dia akan ditingalkan.Keadaan ini sebenarnya akan menimbul rasa percaya anak anda pada diri anda

6. Supaya anak anda lebih merasa selesa, tingalkkan bersama-samanya barang-barang yang disukainya seperti mainan, teddy atau selimut atau apa yang digemarinya.
7. Pamerkan tingkahlaku bahawa anda juga memahami perasaannya melalui kata-kata atau perbuatan seperti memeluk dengan penuh kasih sayang sebelum dia di tinggalkan

8. Cuba bantu anak untuk memahami bahawa anda akan kembali kepadanya dalam bentuk ucapan yang boleh difahaminya seperti ‘mama akan balik lepas makan tengah hari atau petang atau bila aiman dah bangun tidur’.

9. Seboleh mungkin cuba pulang pada masa yang dijanjikan. Jika tidak dapat, pastikan anda memberitahu penjaga anak anda supaya dia dapat memberi tahu anak anda. Jangan biarkan anak anda ternanti-nanti kehadiran anda sehingga dia tertidur.

10.Buat latihan perpisahan seperti bermaian Peek-a-Boo dan main Sorok-sorok. Permainan seperti sebenarnya membantu anak anda belajar bahawa anda tidak hilang dan akan kembali padanya.

11.Baca cerita-cerita yang mempunyai unsur perpisahan pada anda supaya dia lebih mudah memahami maksud perpisahan dan juga tahu bahawa kanak-kanak lain juga menghadapi situasi perpisahan.
Dr Mahani Razli
Malim Sarjana, UPSI

Monday, July 13, 2009

Kesan Komunikasi Kepada pembentukan kendiri positif pada kanak-kanak

Cara dan bagaimana kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan kanak-kanak mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan konsep kendiri yang positif. Komunikasi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi secara lisan, manakala komunikasi non-verbal pula adalah komunikasi bukan lisan. Komunikasi non-verbal merupakan satu bentuk komunikasi yang dinyatakan melalui gerak tubuh badan, nada suara, jarak dan sebagainya. Contohnya memberi senyuman, menjegilkan mata, memasamkan muka, mengerutkan dahi dan menguatkan suara. Komunikasi non-verbal juga berfungsi sebagai metakomunikasi, iaitu komunikasi tentang mesej yang ingin disampaikan. Contohnya, kanak-kanak mengatakan bahawa dia gembira dan kegembiraan ini dapat dilihat daripada riak wajahnya yang ceria.

Berdasarkan kajian-kajian lepas, ahli-ahli psikologi percaya bahawa interaksi ibu bapa dan orang dewasa terhadap anak-anak melalui komunikasi verbal dan non-verbal akan memberi kesan terhadap pembentukan kendiri sama ada positif atau negatif. Berikut disenaraikan disenaraikan beberapa interpretasi kanak-kanak daripada interaksi yang positif, dan beberapa interpretasi kanak-kanak daripada interaksi yang negatif seperti yang dikemukakan oleh Kostelnik et al (2006).

Tingkah laku komunikasi dan Bagaimana Kanak-kanak menginterpretasikannya

1. Tunjukkan minat untuk bercakap dengan kanak-kanak
· Tidak membiarkan kanak-kanak bersendirian.
· Sekurang-kurangnya ada penjaga bersamanya.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya penting, ibu dan ayah beri
perhatian kepada saya.

2. Beri perhatian yang ikhlas
· Terima idea kanak-kanak.
· Benarkan kanak-kanak luahkan idea mereka.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai Saya berguna, Ibu bapa berminat dengan idea saya.

3. Berbudi bahasa dengan kanak-kanak
· Tidak menyampuk apabila kanak-kanak bercakap.
· Guna nada suara dan perkataan yang baik seperti mengucapkan terima kasih.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya boleh mempercayai ibu bapa.Saya seorang yang berguna.

4. Bincang mengenai kanak-kanak secara profesional
· Tidak melabel kanak-kanak.
· Menjaga air muka kanak-kanak, iaitu tidak berbincang sesuatu perkara mengenainya dengan orang lain yang tidak berkaitan.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya dihargai. Saya boleh mempercayai ibu bapa.

Berikut adalah contoh tingkahlaku komunikasi negatif dan bagaimana kanak-kanak mengintepretasikannya.

1. Tidak atau kurang menunjukkan minat untuk bercakap dengan kanak-kanak
· Tidak bercakap dengan kanak-kanak.
· Tidak pedulikan kanak-kanak.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Ibu bapa tidak menyukai saya. Saya tidak penting.

2. Menunjukkan perhatian yang tidak ikhlas
· Tidak memandang apabila bercakap.
· Tidak memberi perhatian terhadap perbualan kanak-kanak.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Ibu bapa tidak menyukai saya, Idea saya tidak penting.

3. Menyindir kanak-kanak
· Menggunakan perkataan yang negatif.
· Menggunakan nada suara yang negatif.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya bodoh. Saya tidak berguna.

4. Menggunakan perkataan yang berbentuk penilaian negatif
· Melabel dengan perkataan seperti bodoh dan malas.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya tidak berguna, saya bodoh

5. Mengkritik kanak-kanak
· Memberi fokus kepada perkara yang kanak-kanak tidak boleh lakukan.
· Marah apabila kanak-kanak gagal lakukan sesuatu perkara.
· Kanak-kanak akan mengintepretasikan sebagai e.g Saya tidak akan berjaya sampai
bila-bila.

Petikan Modul Interaksi Sosial Kanak-Kanak
Dr Mahani Razali
Pn Nor Junainah Mohd Isa

Thursday, July 9, 2009

Merangsang perkembangan bahasa dan kognitif anak melalui aktiviti harian!

Terdapat berbagai cara bagaimana kita dapat membantu anak kecil kita supaya perkembangan bahasa dan kognitif mereka berlaku dengan pantas hanya melalui aktiviti harian!

Anda digalakan melakukan aktivti boleh dilakukan apabila:
Anda bersama anak anda
Bayi/kanak-kanak dalam keadaan gembira/selesa
Bayi/kanak-kanak tidak dalam keadaan lapar/dahaga
Bayi/kanak-kanak tidak letih
Anda sendiri dalam keadaan tenang.
Dilakukan dengan perasaan kasih sayang

Aktiviti yang dicadangkan ini juga boleh dilakukan dimana saja anda dan anak anda berada. Jadikan proses pembelajaran anak anda sesuatu yang menyeronokan!

Topik ; Makanan
Soalan-soalan yang anda boleh ajukan kepada anak anda ialah:

Apakah warna makanan tersebut?
Apakah rasanya?
Apakah baunya
Apa yang paling digemari pada makanan tersebut?
Anda boleh tanyakankan soalan di atas pada waktu makan atau apabila anak anda ada bersama sama anda semasa didapur.

Bagi menggalakan anda anda terus bercakap…minta anak anda menceritakan tentang makanan tersebut menggunakan lebih dari satu patah perakataan (misalnya buah limau, masam, manis, bulat).

Anak juga boleh melakukan aktiviti membilang pada peralatan makanan seperti sudu, pinggan atau gelas dan sebagainya

Anak juga boleh melakukan aktiviti membilang pada makanan..misalnya mengira bilangan buah kismis, pisang…dan sebagainya

Anak juga boleh meminta anak anda membuat perbezaan…..buah mana yang lebih besar, lebih sedap..lebih manis, lebih cantik…..atau mana lebih banyak?

Bagi anak yang lebih besar (4 atau 5 tahun)….anak boleh ajukan soalan yang lebih mencabar seperti epal ..buah atau sayuran?

Dari mana asalnya buah…atau bagaimana bentuk pokok pisang?....

Minta anak anak membuat lakaran bentuk makanan tersebut

Topik: Nama Saya

Aktiviti berikut dicadangkan bagi anda yang ingin mengajar anak kecil anda terutamanya 2 tahun kebawah supaya mereka mengetahui dan mengenali nama mereka sendiri.. Cadangan aktivti adalah seperti berikut:


Tulis nama anak anda dengan tulisan yang jelas pada barang-barang kesukaannya seperti mainan, cawan, sudu, botol susu, pintu bilik tidur dan sebagainya

Anda juga boleh menulis nama anak anda pada gambarnya


Tuliskan nama anak anda menggunakan warna yang digemarinya

Sebutkan nama dan bunyi huruf setiap kali anak melihat tulisan tersebut

Bagi anak yang lebih besar.....

Minta anak anda menyebut nama huruf dan bunyi yang terdapat pada namanya

Minta dia meniru tulisan namanya di atas kertas

Minta anak anda menulis namanya di atas barang-barang miliknya


Tajuk : Bagaimana menggunakan buku

Tujuan aktiviti ini ialah supaya anak anda akan dapat memahami bagaimana menggunakan buku dengan cara yang betul dan tahu tentang:

Apa itu muka depan buku
Apa maksud kulit belakang buku
Aapa maksud mukasurat
Bagaimana cara untuk mengalih muka surat buku..dari kanan kekiri
Apa kegunaan ayat dan perkataan dalam buku


Aktiviti ini boleh dilakukan dengan meminta anak anda:

Memegang kulit buku dan mengalih muka surat buku

Bagi anak kecil, di galakkan menggunakan buku berkulit keras (sturdy cardboard books) bagi memudahkan anak kecil mengalih muka surat

Minta anak anda bercerita tentang gambar yang dilihat
dalam buku

Minta anak anda tunjukkan bagaimana mengalih muka surat buku dari kanan ke kiri pada anda

Minta anak anda tunjuk gambar (misalnya..tunjukkan pada mama gambar bunga..atau tunjukkan pada mama gambar kereta)

Minta anak anda tunjuk huruf (misalnya..tunjukkan pada mama huruf C atau A atau D dan sebagainya)

Bagi anak yang lebih besar minta tunjukkan perakataan –perkataan yang mudah.


Petikan dari Modul Keibubapaan 4
Mahani Razali
Zainiah Mohd Isa
Kamarulzaman Awang
Aziz Shah

Tuesday, July 7, 2009

Kenali emosi bayi!-sambungan

Saya pernah menulis tentang emosi bayi dan kanak-kanak pada artikel yang lalu.Berikut adalah sambungan pada artikel tersebut. selamat membaca!

Umur 3 hingga 6 bulan

Suka tersenyum dan mudah ketawa apabila diagah
Menangis apabila rasa sedih dan mula mencari perhatian
Boleh dan mudah dipujuk/belai
Menunjukkan rasa suka melalui pergerakan tangan dan kaki
Menunjukkan perasaan suka dan selesa apabila bersama dengan ibubapa/penjaga.
Makin suka mengajuk atau meniru orang lain

Aktiviti cadangan

Memadangkan ke arah bayi dengan penuh kasih sayang


Respon kepada bunyi yang dikeluarkan oleh bayi dan bercakap-cakap dengan bayi


Mengangkat atau memeluk bayi yang menangis dan memberikan sentuhan yang lembut pada bayi. Jika tangisan bayi berlarutan, cuba tepuk dan usap belakangnya. Elakkan daripada mendukung bayi tersebut kecuali jika dia tidak langsung mampu mengawal emosinya.


Selalu memegang dan mendukung bayi dengan penuh kasih sayangBayi akan menunjukkan reaksi apabila ditunjukkan wajahnya di hadapan cermin.


Pada peringkat ini, berikan peluang kepada bayi anda bagi meneroka persekitarannya menggunakan kekuatan ototnya. Letakkan bayi anda di atas lantai dan biarkan dia meneroka kekuatan kaki, tangan dan kepalanya.Hiaskan persekitaran penerokaannya dengan pelbagai permainan yang pelbagai warna dan corak. Bagi merangsang emosi (perasaan suka) bayi, lakukan aktiviti mudah seperti menggerakan lidah anda ke luar dan ke dalam beberapa saat. Berikan sedikit masa kepada bayi anda meniru lagak anda.

Selain dari itu cuba sentuh anggota badannya seperti menggeleteknya. Perhatikan responnya. Sekiranya bayi anda sudah belajar cara untuk senyum, anda akan dapat melihat senyuman di bibirnya. Tambahkan pengalaman pembelajarannya dengan membawanya keluar bersiar-siar di halaman rumah anda ataupun membawanya melawat pelbagai tempat di dalam rumah sendiri sama ada dapur, ruang tamu, bilik tidur dan sebagainya.


Selain dari itu bagi bayi yang menangis pula, cuba elakkan dari membiarkan bayi tersebut keseorangan. Sebaiknya cuba pujuk bayi tersebut dan memahami apakah yang diperlukan anak mereka atau mendodoi bayi tersebut dengan mesra

Perdengarkan alunan zikir atau muzik yang lembut pada bayi anda

Dr Mahani Razali

MALIM SARJANA

Monday, July 6, 2009

Our children don't really play much anymore

Why??????

Homework has been ramped up for many childrens as part of the effort to boost standardized test scores.

Many of our children attend child care centers after school. While the best centers offer opportunities for spontaneous play, others force children into structured activities designed to keep them busy and quiet......

Children have fully booked schedules of organized activities, including sports, choir practice or tuitions and ect.

Playtime also is being diminished during school hours. The increased emphasis on standardized testing has meant the reduction or elimination of recess time for the children. The increased emphasis on academics over play has reached even for toddlers. ....

Many of children spend afternoons sitting passively in front of a screen watching TV or playing a video or computer game created by someone else.

Instead of using their imaginations to build something from a set of wooden blocks, children are pushing buttons to activate an electronic toy programmed by an adult.

Instead of working off stress by running around the playground with their friends midway through the school day, millions of children are confined to classrooms by policies that have cut or eliminated recess to expand prep time for standardized tests.

Instead of kicking around a ball just for fun, young children -- some only 2 years old -- are signed up for weekly lessons in soccer, swimming and other sports.

"Children need to be able to take a break, just like adults,Recess provides kids with an opportunity to talk with friends, play with a ball or just play on their own."

Take a look at these simple strategies for encouraging unstructured free play:

Turn off the TV.

Limit your kids' extra-curricular activities.

Model how to play.

Praise your kids for playing independently.

Store toys within your kids' reach.

Ask questions about what they're playing

As much as possible, send your children outside to play.


"Parents worry about kids' boredom, so they schedule their lives to keep them busy,But empty hours teach children how to create their own happiness."


Dr Mahani Razali
MALIM SARJANA

MAKLUMAT LANJUT SILA LAYARI
http://www.post-gazette.com/lifestyle

Kanak-Kanak Perlu Bermain


Bermain dikatakan sebagai suatu pekerjaan kepada kanak-kanak . kanak-kanak akan bekerja keras dan kelihatan bersungguh-sungguh semasa membuat “pekerjaan” bermain dan kanak-kanak sebenarnya sedang belajar banyak perkara melalui bermain. Sehubungan dengan itu pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak melalui Pendekatan belajar melalui bermain atau play pedagogy approach perlu diberi perhtian oleh ibubapa dan juga pendidik yang terlibat dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Pendekatan belajar melalui bermain amat bertepatan dengan fitrah kanak-kanak iaitu mereka amat suka meneroka, aktif, mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan amat suka berimaginasi .

Terdapat beberapa fakta yang perlu disedari oleh ibubapa tentang bermain dan kepentingannya kepada perkembangan kanak-kanak

Bermain boleh dikaitkan dengan sebarang aktiviti yang menyeronokkan samada secara berstruktur/dirancang atau tidak berstruktur/tidak dirancang kepada kanak-kanak. Melalui bermain kanak-kanak sebenarnya berpeluang untuk membuat perwakilan mental bagi mewakili apa yang ada di dunia ini

Melalui bermain kanak-kanak sebenarnya menggabungnya ke semua jenis kemahiran iaiatu kemahiran social, emosi, kognitif, dan bahasa

Melalui bermain kanak-kanak melakukan benda/aktivti./perkara yang mereka minati dan secara tidak langsung mereka mempunyai motivasi semula jadi untuk belajar (Shonkoff & Phillips, 2000).


Melalui prentend play (main olok-olok) kanak-kanak mengembang kebolehan untuk menggunakan imaginasinya bagi mewakili objek,orang dan peristiwa …misalnya kanak-kanak mengembangkankan tangannya bagi mewakili rama-rama, meletakkan pisang ditelingan bagi memewakili telipoin dan sebagainya. Kajian menunjukkan bahawa kebolehan kanak-kanak untuk berimaginasi bagi mewakili sesuatu perkara adaah penting atau asas kepada perkembangan awal literasi dan awal matematik (Jones & Cooper, 2006; Singer et al., 2003; Zigler, Singer & Bishop-Josef, 2004).


Semasa bermain kanak-kanak akan berinteraksi antara satu sama lain, bertolak ansur apabila berkongsi barang mainan, belajar , mendengar idea orang lain, mengawal perasaan marah atau kecewa dan jjuga belajar mengharagai dan bersimpati dengan org lain. Contohnya semasa main masak-masak atau main rumah-rumah apabila seorang kanak-kanak berlakon seolah-0lah menagis, kanak-kanak lain akan berlakon untuk memujuk menunjukkan rasa simpati. Kajian menunjukan bahawa kanak-kanak yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik serta mempunyai emosi yang stabil akan mempengaruhi pencapaian akademik dan juga dapat mengelak daripada terjerumus kepada aktivtti yang tidak sihat semasa remaja (Berk, Mann & Ogan, 2006; Fromberg, 2002; Shonkoff & Phillips, 2000).

Melalui bermain kanak-kanak dapat meluahkan perasaan seperti perasaan tertekan , sedih, merajuk dan sebagainya. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang kurang bermain biasanya mempunyai emosi yang kurang stabil dan banyak meragam

Perkara yang perlu difikirkan…..So if play is that important, why is it disappearing?
Dr Mahani Razali
MALIM SARJANA

Sunday, July 5, 2009

Bagaimana ibubapa dapat membantu perkembangan pembelajaran anak-anak semasa menonton TV

Kajian-kajian menunjukkan bahawa suasana atau persekitaran rumah memainkan peranan paling penting dan mempunyai kesan ke atas proses perkembangan pembelajaran anak-anak. Terdapat berbagai cara bagaimana ibubapa boleh mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran dirumah. Berikut adalah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh ibubapa yang dapat membantu perkembangan pembelajaran anak-anak semasa menonton TV.

Perkara yang boleh dilakukan semasa menonton Televisyen

  1. Tahu apa yang ditonton oleh kanak-kanak
  2. Cuba pilih cerita-cerita yang mempunyai nilai-nilai kekeluarga/nilai nilai murni
  3. Perhatikan apa yang membuatkan anak anda gembira, sedih, takut, muram dan sebagainya semasa menonton cerita tersebut.
  4. Cuba Tanya apa yang membuatkan anak anda gembira, sedih, takut, muram dan sebagainya semasa menonton cerita tersebut.
  5. Jangan cepat mengandaikan kanak-kanak faham apa yang dilihat atau ditonton dan juga sebaliknya iaitu jangan cepat mengandaikan anak tidak faham apa yang ditonton.
  6. Tanya anak dan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang ditonton
  7. Cuba kaitkan apa yang ditonton dengan kehidupan harian kanak-kanak

Dr Mahani Razali

UPSI

.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Ramai telah menghantar email pada saya tentang definisi sebenar kanak-kanak yang diketogorikan dalam “Pendidikan Awal Kanak-Kanak” atau “Early Childhood Education”. Saya akan cuba menjawab persoalan ini dengan memetik sedikit penulisan berhubung dengan perkara dalam tesis PhD saya . Berikut adalah petikan yang dapat kita kongsi bersama. “There is some variation across countries in the ages of children considered to be in early childhood education. According to Swiniarski, Breitborde, & Murphy (1999), the definitions of early childhood care and education differ around the world. The more industrialized nations consider early childhood to be the period from birth through to age 8 (Essa, 1999; Wortham, 2000), while developing nations focus on birth through to age 6 (Eville-Lo & Mbugua, 2001; UNICEF, 2002). Graves et al (1996) stress that regardless of such determinations the increased interest in early childhood education around the world reflects respective nations' and/or societies' particular philosophical beliefs about children. In the United States and Canada, children start school at age 6. Nursery schools generally cater for children aged 3–5 years old, and kindergartens cater for children aged 4–5 years old. In England, Scotland, and Wales, children in nursery schools are normally aged between 3 and 5 years, and in Northern Ireland, between 2 and 4 years. In England and Wales, some schools have classes called “reception” classes for children who have not yet reached the compulsory school age (5 years old). Sweden has pre-schools for children aged 0–5 (f√∂rskola) and another pre-school for 6-year-olds (f√∂reskoleklass). (Mahani, 2006)

Bagi negara kita Malaysia, Pendidikan Awal kanak-kanak melalui kurikulum yang formal telah bermula seawal usia 6 tahun. Kanak-kanak pada usia ini telah mula memasuki taman-taman didikan atau lebih dikenali dengan pra-sekolah. Bagaimanapun pertumbuhan pesat pusat-pusat jagaan/asuhan awal kanak di Malaysia yang juga dikenali sebagai TASKA menunjukkan bahawa definisi Pendidikan Awal Kanak-kanak di Negara kita juga telah berubah . Anak-anak se awal usia 0 hingga 6 tahun bukan sahaja perlu di asuh/jaga tetapi juga telah mula boleh didik.


Dr Mahani Razali

Terima kasih di atas Sokongan Semua!

Assalamualaikum
Semoga semua pembaca dilindungi dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih yang tidak terhingga ke atas semua pembaca yang telah sudi meluangkan masa untuk melayari blog ini. Adalah menjadi hasrat dan niat saya sejak dulu lagi untuk berkongsi idea dan pengalaman dalam dunia pendidikan Awal Kanak-Kanak ini dengan masyarakat umum. Alhamdulillah dengan izinNya saya telah diberi kesempatan masa untuk merealisasikan hasrat tersebut. Inshaallah saya akan terus menulis dan saya juga amat mengharapkan pembaca juga dapat menulis supaya kita sama-sama dapat berkongsi pengalaman dan idea ke arah pembentukan generasi masa depan yang holistik. Inshaallah!


Dr Mahani Razali
UPSI

Thursday, July 2, 2009

Esteem Diri dan Kanak-Kanak!

Esteem diri atau Self Esteem boleh didefinisikan sebagai bagaimana orang tersebut melihat dirinya sendiri. Wujudnya Esteem diri di kalangan kanak-kanak dapat dilihat melalui sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut. Perkembangan Esteem diri samada postif atau negatif akan mempengaruhi kehidupan individu tersebut sepanjang hayatnya. Oleh itu, adalah penting bagi ibubapa atau guru membantu kanak-kanak untuk membentuk Esteem diri yang positif.


Beberapa Fakta Tentang Esteem diri Yang Perlu Diketahui Oleh Ibubapa/Penjaga/Pendidik


1. Kanak-kanak mula membentuk kepercayaan tentang diri sendiri seawal usia mereka lagi.

2. Kanak-kanak melihat kepada perbuatan atau tingkahlaku ibubapa atau orang-orang yang berada disekelilingnya sebagai bukti bahawa dirinya disayangi. Sekiranya bukti-bukti ini tidak diperolehi, Esteem diri yang rendah akan terbentuk.

3. Esteem diri mempunyai kaitan dengan kejayaan dan kegagalan pelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang tinggi, iaitu percaya bahawa dia mempunyai kebolehan biasanya akan menunjukkan pencapaian yang baik berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah.

4. Esteem diri mempengarahui bagaimana kanak-kanak tersebut berhubung dengan orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang tinggi akan mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekelilingnya. Sebaliknya kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah akan mempunyai masalah untuk berhubung dengan orang lain.

5. Esteem diri mempengaruhi daya kreativiti kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah akan kurang melibatkan diri dengan aktiviti yang berisiko berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri tinggi.

6. Gaya asuhan yang diterima dari ibubapa akan mempengaruhi pembentukan self esteem kanak-kanak.


7. Kanak-kanak yang mempunyai Esteem diri yang rendah selalu mempunyai masalah atau berkonflik dengan ibubapa atau penjaga, dan juga dengan rakan sebaya.

pANDuan bagi mENINGKATKAN Esteem diri kanak-KANAK

1.Berikut adalah cadangan aktiviti yang boleh dilakukan bagi meningkatkan pembentukan self esteem yang positif di kalangan kanak-kanak.

2.Memberi pujian kepada anak-anak.

3.Beri perhatian dan kasih sayang kepada kanak-kanak samada dalam bentuk fizikal atau melalui perkatan

4.Layan dan menghormati kanak-kanak.

5.Konsisten apabila memberi peraturan atau arahan kepada kanak-kanak.

6.Jadilah role model kepada kanak-kanak.

7.Dengar dan berilah respon apabila bercakap dengan kanak-kanak.

8.Tepati janji yang diberikan kepada kanak-kanak. Contohnya apabila berjanji untuk memberi hadiah, maka hendaklah ditunaikan. Apabila janji tidak ditunaikan, kanak-kanak akan merasa diri mereka tidak penting dan tidak dihargai.

9.Jangan biarkan kanak-kanak mengkritik diri mereka sendiri.

Petikan Modul I Keibubapaan:

Mahani Razali

Zainiah Mohd Isa

Kamarulzaman Awang

Mohd Aziz Shah

KENALI TANDA-TANDA EMOSI BAYI TERGANGGUBayi yang baru lahir sudah boleh menunjukkan emosi – senyum, ketawa & menangis (suka & duka). Menjelang usia 6 bulan, perasaan duka bayi ini telah berkembang kepada perasaan emosi takut, jijik & marah yang dipelajari. Emosi kanak-kanak sukar dikawal kerana kurang matang & tidak faham tentang sesuatu situasi atau perasaan orang lain. Emosi bayi dinyatakan dengan kuat dan keras – lapar, letih, marah dan sfat imaginatif menguatkan lagi ekspresi emosi ini.


Tanda-tanda gangguan emosi yang ada pada bayi yang perlu diberi perhatian

· Menolak apabila cuba didukung atau dipeluk
· Susah untuk ditenangkan dan menangis tanpa sebab dalam tempoh masa yang agak
panjang
· Sukar untuk tidur atau makan (tidur terlalu lama atau terlalu sedikit dan makan samada
terlalu banyak atau terlalu sedikit)
· Jarang membuat ‘eye contact’ atau kerap mengelak dari membuat ‘eye contact’ dengan
ibubapa/penjaga
· Tidak menunjukkann tindakbalas apabila ibubapa cuba berinteraksi dengannya
· Jarang membuat bunyi seperti eh’ ah’ ‘uh dan oooo’ atau mengeluarkan sebarang bunyi.
· Mempunyai kebolehan yang terhad untuk mengawal emosi
· Menunjukkan sikap terlalu bergantung atau tidak mengindahkan ibubapa atau penjaga
· Tidak menunjukkan rasa takut atau curiga kepada orang yang tidak dikenali
· Tidak menunjukkan perasaan suka atau berminat pada orang atau benda disekelilingnya


Dipetik dari Modul I Keibubapaan:
Mahani Razali
Zainiah Mohd Isa
Kamarulzaman Awang
Mohd Aziz Shah

Wednesday, July 1, 2009

How Early Experiences Effect Brain Development!


In most regions of the brain, no new neurons are formed after birth. Instead, brain development consists of an ongoing process of wiring and re-wiring the connections among neurons. New synapses between cells are constantly being formed, while others are broken or pruned away. This happens throughout life. However, in early childhood the brain is genetically programmed to produce more synapses than it will ultimately use. Indeed, by 8 months of age a baby may have an astounding 1,000 trillion synapses in his brain! This blooming of synapses happens at different times in different areas of the brain. Development then proceeds by keeping the synapses that are used and pruning away those that aren’t. The pruning of synapses happens over the childhood years as the different areas of the brain develop(Huttenlocher & Dabholkar, 1997).

Our brains shape and reshape themselves in ways that depend on what we use them for throughout our lives. Learning language is a nice example of how experiences contribute to each person’s unique pattern of brain development. The ability to speak and to understand other’s speech requires only the minimal opportunity to communicate that almost all children experience. However, which language a child learns to speak depends on the language he experiences, and his brain will adapt to this specific language. When an infant is 3 months old, his brain can distinguish several hundred different spoken sounds, many more than are present in his native language. Over the next several months, however, his brain will organize itself more efficiently so that it only recognizes those spoken sounds that are part of the language that he regularly hears. For example, a one-year-old baby will not recognize that "la" is different from "ra," because the former sound is never used in his language. During early childhood, the brain retains the ability to re-learn sounds it has discarded, so young children typically learn new languages easily and without an accent. After about age 10, however, plasticity for this function is greatly diminished; therefore, most people find it difficult to learn to speak a foreign language as well as a native speaker if they only begin to learn it in adolescence or adulthood. More importantly, early experiences can determine how proficient a child becomes in his or her native language. Researchers found that when mothers frequently spoke to their infants, their children learned almost 300 more words by age 2 than did their peers whose mothers rarely spoke to them (Huttenlocher et al., 1991; Hart & Risley, 1995). Furthermore, studies have suggested that mere exposure to language such as listening to the television or to adults talking amongst themselves provides little benefit. Rather infants need to interact directly with other human beings, to hear people talking about what they are seeing and experiencing, in order for them to develop optimal language skills. Unfortunately, many parents are under the mistaken impression that talking to babies is not very important because they are too young to understand what is being said.

Children who receive sensitive, responsive care from their parents and other caregivers in the first years of life enjoy an important head start toward success in their lives. The secure relationships they develop with the important adults in their lives lay the foundation for emotional development and help protect them from the many stresses they may face as they grow. Researchers who have examined the life histories of children who have succeeded despite many challenges in their lives consistently found that these people have had at least one stable, supportive relationship with an adult (usually a parent, relative, or teacher) beginning early in life (Werner & Smith, 1992).

Negative early experiences can also profoundly affect the development of the brain. Unfortunately, child abuse and neglect are pervasive social problems. Maltreatment increases a child’s risk of developing depression, self-destructive behavior, eating disorders, attention deficit disorders, drug and alcohol problems, sexual promiscuity, and delinquency. Many researchers believe that these effects can be partly explained by understanding how chaotic, stressful, and traumatic experiences affect brain development.

Reference:

Huttenlocher, J., Haight, W., Bryk, A., Seltzer, M., & Lyons, T. (1991). Early vocabulary growth:
Relation to language input and gender. Developmental Psychology, 27, 236-248.

Huttenlocher, P. R., & Dabholkar, A. S. (1997). Regional differences in synaptogenesis in the
human cerebral cortex. Journal of Comparative Neurology, 387, 167-178.

Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from birth to
adulthood. Ithaca, NY: Cornell University Press.


Dr Mahani
UPSI

8 TIPS TO MAKE YOUR CHILD EAT!

8 TIPS TO MAKE YOUR CHILD EAT!

A problem faced by many mothers at the stage of diversification the child's nutrition is the baby's refuse to eat new foods. It is not possible to feed your little child exclusively with milk; the doctors tried to find viable solutions, in order for the little ones to receive their daily meals without being forced by their desperate mothers!

Thus, if your baby refuses constantly the food, try the following tips, which are available even when he grows:

1. You must always feed the child when he shows that he's hungry; Many parents try unnecessarily to feed their children at certain hours and refuse to give them to eat before the meal time.

2. As more as the child will stay longer without eating, since the trigger of the hunger reflex, as more will increase the chance to loose his appetite before the meal time and to become suddenly whining and finical. This doesn't mean that you must feed the child every time he wants it, you just have to pay attention to the moment when he is really hungry.

3. Do not feed the baby when he is very sleepy.Apart from the fact that his body will not be able to digest well the food, because of the slow metabolism, it is very likely to try feeding a nervous, whining and agitated child, states that are determined by sleep.

4. Do not expect to have absolute order and listening.Children, especially when they are very small, do not perceive the meal as a habit that usually requires peace. So don't expect that your baby to stay perfectly quiet, waiting quietly with his mouth opened for the tablespoons with food!

5. To distract his attention from the feeding itself, fact that is not interesting at all for him, offer him a toy to keep him busy, or small pieces of food to taste by himself. His involvement in the process of feeding draws his attention.

6. Reward him every time he eats quietly his meal.

7. If you are able to make him laugh and he will associate the laugh and the joy with the tablespoon of food, you will feed him easier in the future.

8. You must never force your child to eat!


Dr Mahani Razali
UPSI
Maklumat lanjut sila layari
http://www.associatedcontent.com/article/

Bayi Juga Berkomunikasi!


Bayi dan kanak-kanak belajar memahami dunia dan persekitaran melalui interaksi dan perhubungan yang dilakukannya. Salah satu cara dalam berhubung dengan persekitaran adalah melalui aktiviti bermain. Oleh yang demikian, ibu bapa atau penjaga hendaklah menggalakkan bayi dan kanak-kanak bermain supaya mereka dapat memahami dan meneroka diri sendiri dan persekitaran dengan lebih baik.

Pada peringkat awal perkembangan, iaitu 6 bulan pertama, bayi bermain dengan anggota badannya seperti menggenggam tangan dan menggerakkan kaki. Melalui aktiviti ini, bayi dapat belajar dengan lebih dekat tentang anggota tubuhnya. Selain itu, bayi ini juga dapat belajar menggunakan otot-otot yang ada pada tangan dan kaki. Apabila bayi menggoncang loceng yang diberi oleh ibunya, dia dapat dilatih menggunakan deria pendengaran dan penglihatan. Aktiviti ini membolehkan bayi meneroka pelbagai bentuk bunyi dan memerhatikan pelbagai jenis bentuk barang permainan.

Menurut Jean Piaget kanak-kanak yang berumur 18 -24 bulan boleh melakukan imitasi terhadap tingkahlaku yang dilihatnya atau diperhatikannya. Sebelum peringkat ini , peniruan kanak-kanak kurang tepat, contohnya apabila kita menggerakkan jari kita seperti orang berjalan, kanak-kanak mungkin boleh buka-katup jarinya sahaja. Oleh sebab itu salah satu permainan yang digemari oleh kanak-kanak peringkat ini ialah Ba cak! (peekaboo). Selain itu kanak-kanak pada tahap ini kanak-kanak juga sudah boleh meniru tingkhalaku model yang tiada didepan matanya. Tingkahlaku tersebut telah dilihatnya beberapa jam yang lalui dan telah dismpan dalam ingatannya. Contohnya meniru tingkahlaku mengamuk (temper tantrum) rakannya setelah 24 jam peristiwa tersebut berlaku.

Bermain juga dapat membantu bayi dan kanak-kanak membentuk pemahaman bahasanya. Melalui interaksi yang dilakukan oleh ibu bapa ketika bermain, bayi dan kanak-kanak dapat mempelajari dan memahami bunyi-bunyi bahasa, penggunaan kata dan ayat dalam perbualan seharian. Apabila sudah boleh bercakap, kanak-kanak dapat menyatakan maksud dan kehendaknya dengan baik kerana perbendaharaan katanya adalah luas dan banyak.

Selain dapat membuatkan bayi dan kanak-kanak seronok, bermain juga dapat membentuk personaliti dan tingkahlaku yang baik dalam diri mereka. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak dapat dilatih untuk berkongsi barang permainan, sabar, memahami perasaan orang lain, dan menggunakan bahasa yang baik dalam perbualan. Melalui aktiviti bermain juga, konsep kendiri yang baik juga dapat dibentuk. Penerimaan dan penghargaan kendiri kanak-kanak yang baik turut dapat dipupuk sekiranya ibu bapa atau penjaga memberi bimbingan sepanjang aktiviti bermain itu dijalankan.

Dr Mahani
UPSI


Memahami Tingkahlaku Bermasalah di Kalangan Kanak-Kanak

Memahami Tingkahlaku Bermasalah di Kalangan Kanak-Kanak

Dalam mengharungi kehidupan, pelbagai cabaran dari segi fizikal dan psikologikal dihadapi oleh setiap individu. Cabaran dan rintangan hidup ini kadangkala menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan tingkahlaku. Sekiranya pengesanan awal, rawatan, penjagaan dan pemulihan tidak dibuat, maka impak yang amat besar akan dialami oleh individu itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Kita akan kehilangan modal insan untuk membangunkan negara ke arah mewujudkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang.


Definisi Tingkahlaku

Tingkahlaku adalah apa sahaja yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang, dan boleh dilihat oleh orang lain (Mukherji, 2001). Ia merupakan respon atau tindak balas individu terhadap apa yang berlaku sama ada dalam dirinya sendiri ataupun di persekitaran. Contohnya jika kanak-kanak gembira, tindakan yang dibuat oleh kanak-kanak itu untuk menzahirkan perasaan tersebut seperti tersenyum, menepuk tangan atau melompat dianggap sebagai tingkahlaku.


Terdapat dua jenis tingkahlaku, iaitu yang boleh dilihat (overt) dan tidak boleh dilihat (covert). Tingkahlaku yang boleh dilihat termasuklah tingkahlaku verbal (penggunaan bahasa) dan tingkahlaku motor (pergerakan badan). Tingkahlaku-tingkahlaku ini boleh dilihat dan diperhatikan oleh individu lain.

Tingkahlaku Bermasalah

Sesuatu tingkahlaku yang boleh merosakkan diri sendiri atau orang lain termasuk persekitaran dianggap sebagai tingkahlaku bermasalah. Antaranya ialah tingkahlaku agresif (buli, vandalisme, jenayah), tingkahlaku berisiko tinggi (kehamilan, penyalahgunaan dadah dan alkohol, lumba haram), delinkuen (kelakuan antisosial dan melanggar undang-undang), keresahan, kemurungan, kecelaruan, dan mencederakan diri sendiri.

Di Malaysia, 13 peratus atau 130 000 orang kanak-kanak dan remaja didapati mengalami masalah tingkahlaku dan emosi (Kementerian Kesihatan Malaysia, 2005). Antara sebab yang menyumbang kepada tingkahlaku bermasalah termasuklah tekanan dalam keluarga, teknik keibubapaan yang kurang sesuai, keadaan persekitaran, dan kurangnya ilmu pengetahuan untuk menanganinya.

Pengesanan dan intervensi awal dianggap penting untuk membantu kanak-kanak, remaja dan orang dewasa supaya perkembangan yang sihat dapat diperoleh. Perkembangan yang sihat ini dapat membentuk kesejahteraan mental yang baik untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan

Fields dan Boesser (1994) telah menghuraikan beberapa keperluan kanak-kanak yang akan menyebabkan mereka menunjukkan tingkahlaku bermasalah sekiranya tidak dipenuhi. Antaranya ialah:

1. Privasi-Kadangkala kanak-kanak inginkan ruang atau kebebasan untuk menyendiri. Contohnya, kanak-kanak ingin bermain atau membaca bersendirian.

2. Kuasa • Kanak-kanak juga inginkan kuasa untuk menentukan dirinya sendiri. Mereka juga inginkan kebebasan. Contohnya, kanak-kanak ingin memilih sendiri pakaian yang ingin dipakai semasa bermain.

3. Memiliki barang peribadi • Kanak-kanak ingin memiliki sesuatu benda. Mereka tidak mahu berkongsi barang yang dianggap milik peribadi seperti kasut dan permainan.

4. Perhatian • Kanak-kanak inginkan perhatian. Selalunya, mereka akan menangis supaya dapat memberitahu orang lain tentang keperluan mereka itu.

5. Kejayaan dan cabaran • Kanak-kanak ingin mencuba sesuatu yang baru. Mereka meneroka dunia dan persekitaran disebabkan perasaan ingin tahu. Kanak-kanak akan mencuba sesuatu tingkahlaku untuk melihat kesan daripada tingkahlaku tersebut.

6. Keselamatan • Keperluan keselamatan yang ingin diperlukan oleh kanak-kanak bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosional. Melalui interaksi, kanak-kanak belajar untuk menghargai dan menerima dirinya sendiri dan orang lain.

7. Kasih sayang dan penerimaan • Kanak-kanak ingin disayangi dan diterima seadanya oleh orang lain. Apabila kanak-kanak merasakan diri mereka terbiar, mereka akan merasa rendah diri dan kendiri negatif akan terbentuk.


Di petik dari Buku :
Memahami Tingkahlaku Kanak-Kanak
Mahani Razali
Mahizer Hamzah
Nor Junainah Mohd Isa

Perapatan (attachment) dan Emosi Kanak-Kanak

Perapatan (attachment) dan Emosi Kanak-Kanak

Perapatan merupakan hubungan kasih-sayang yang berpanjangan dan kekal sepanjang hayat seseorang. Ia berfungsi untuk memberi rasa selamat, selesa dan seronok kepada seseorang dalam perhubungannya dengan individu lain. Oleh sebab perapatan awal, iaitu pada zaman kanak-kanak mempengaruhi hubungan emosi individu pada masa akan datang, maka ibu bapa dan guru-guru mesti memahami bagaimana perapatan mempengaruhi pembentukan emosi kanak-kanak.

Perapatan
Perapatan atau pertautan ialah “...reciprocal, enduring emotional tie between an infant and a caregiver, each of whom contributes to the quality of the relationship” (Papalia et al, 2004). Hubungan emosi yang berbentuk kasih-sayang ini adalah berpanjangan dan kekal sepanjang hayat. Melalui interaksi dengan ibu bapa seterusnya dengan ahli keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran, guru-guru dan masyarakat di sekeliling, gaya perapatan seseorang itu akan terbentuk.

Pembentukan Perapatan
Perapatan terbentuk sejak lahir. Interaksi dan perapatan ibu bapa dengan anak memberi kesan terhadap perkembangan emosi anak-anak itu sendiri. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh ibu bapa menjadi model kepada anak-anak dan membentuk gaya perapatan dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain.
Ada pendapat mengatakan perapatan terbina sejak bayi berada dalam kandungan ibunya menyebabkan bakal ibu digalakkan untuk berinteraksi dan mengusap perut untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak. Apabila lahir, pelukan, usapan, belaian dan ciuman ketika menyusukan anak adalah detik permulaan bagi membina hubungan rapat antara ibu dengan anak. Walau bagaimanapun, peruntukan masa yang banyak bukanlah penentu kepada perapatan. Kajian menunjukkan penggunaan masa yang berkualiti dalam hubungan lebih banyak mempengaruhi bentuk perapatan yang dibina.
Jenis Perapatan
Terdapat tiga jenis perapatan yang utama:-
a) perapatan selamat (secure attachment)
b) perapatan mengelak (avoidant attachment)
c) perapatan bimbang ketidaktentuan (anxious/ambivalent attachment).

Fasa-Fasa Dalam Pembentukan Perapatan

Menurut Bowlby (1969), terdapat empat fasa dalam pembentukan perapatan, iaitu:
• Fasa 1 (lahir hingga 8 minggu) – bayi menerima orang lain di sekelilingnya tetapi kebolehan untuk membezakan mereka adalah sangat terhad. Contohnya, bayi tidak menangis jika didukung oleh sesiapa sahaja.
• Fasa 2 (8 minggu hingga 6 bulan) – bayi mula dapat membezakan tingkah laku terhadap individu tertentu. Contohnya, bayi menangis jika didukung oleh individu yang sering menjerit kepadanya.
• Fasa 3 (6 bulan hingga 2 tahun) – bayi memilih individu tertentu dan berhati-hati dengan individu lain. Contohnya, bayi hanya membenarkan individu tertentu menyentuh atau duduk berhampirannya.
• Fasa 4 (2 tahun ke atas) – kanak-kanak mula dapat membezakan hubungan emosinya dengan orang lain. Peringkat ini dianggap permulaan hubungan emosi sebenar.

Kesan Perapatan Terhadap Emosi

a) Perapatan penting kepada semua manusia. Bayi yang lahir perlukan jagaan daripada orang dewasa sama ada untuk mendapatkan makanan, membersihkan diri atau mendapatkan perlindungan emosi. Kemesraan, kasih sayang, penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga bukan sahaja membantu dalam proses perkembangan kognitif, malah mempengaruhi perkembangan sosioemosi dan perkembangan moral.

b) Dari segi sosioemosi, perapatan mempengaruhi sejauhmana kanak-kanak menilai diri, menganggap diri berharga, dan berhubungan dengan orang lain. Konsep kendiri yang terbina melalui perapatan akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak ini hingga dewasa kelak.

c) Hubungan antara ibu bapa dan anak-anak dilihat memainkan peranan yang besar dalam membentuk perapatan selamat. Apabila kanak-kanak dilindungi, dikasihi, disayangi, dipenuhi segala keperluan asas, maka kanak-kanak dapat membentuk perapatan selamat dengan ibu bapa atau penjaga. Bagi kanak-kanak yang membentuk perapatan tidak selamat pula, ia dikaitkan dengan status ekonomi sosial keluarga yang rendah, keluarga yang porak-peranda, atau menjadi mangsa dera.

d) Perapatan selamat akan membentuk gaya perapatan selamat dalam diri kanak-kanak. Begitu juga dengan bentuk perapatan yang lain. Sekiranya anak-anak memperoleh perapatan selamat, mereka juga akan mempamerkan sikap-sikap yang positif, berkasih-sayang serta menghargai orang lain. Mereka gembira untuk berinteraksi, bergaul, serta boleh mengasihi dan dikasihi oleh orang lain.

d) Perapatan yang mengelak atau bimbang ketidaktentuan pula berkemungkinan akan menghasilkan kanak-kanak yang rendah diri, pemarah, ganas, dan tidak menghormati orang lain. Mereka selalunya bermasalah dalam perhubungan dengan rakan-rakan kerana konsep kendiri yang rendah, berfikiran negatif serta selalu menyalahkan diri dan orang lain.

Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa personaliti individu bukan hanya dipengaruhi oleh perapatan semata-mata ttapi juga melibatkan aspek-aspek lain yang dialami sepanjang kehidupan seperti perceraian ibu bapa, kematian orang tersayang dan sebagainya.

Dipetik dari Buku :
Mengenali Emosi Kanak-Kanak
Mahani Razali
Nor Junainah Mohd Isa

Kenali Emosi Anak Anda

Kenali Emosi Anak Anda

Perkataan emosi berasal dari perkataan greek iaitu ‘emovere’ yang membawa maksud “untuk keluar’. Santrock (1998) mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkahlaku yang nyata seperti senyum atau menyeringai. Oleh itu emosi merupakan tindakbalas atau kebangkitan yang ditonjolkan keluar terhadap sesuatu perkara atau objek, orang atau keadaan yang bertindak balas sebagai rangsangan kepada perasaan emosi.Ahli fisiologi bersependapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindakbalas fisiologi dan pernyataan emosi.

Emosi memainkan peranaan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. Kebolehan untuk menunjukan emosi telah sedia ada pada bayi yang baru dilahirkan dan kebolehan ini merupakan suatu proses perkembangan semula jadi yang tidak perlu diajar. Biasanya emosi yang ditunjukkan pada peringkat awal kelahiran terutama pada bulan pertama kelahiran merupakan tindakbalas kepada sesuatu rangsangan seperti rasa lapar atau rasa tidak selesa. Emosi ini diluahkan secara menyeluruh dan belum mempunyai pengkelasan emosi yang nyata.

Freud merupakan ahli psikologi yang pertama memberikan penekanan kepada peranan zaman bayi dan awal kanak-kanak dalam pembentukan emosi dan personaliti seseorang. Menurut Freud, personaliti seseorang telah terbentuk pada usia lima tahun, dan perkembangan yang berlaku selepas ini merupakan pemantapan struktur personaliti yang telah wujud.

Perkembangan emosi kanak-kanak amat bergantung kepada kesejahteraan emosi ibubapa atau penjaga. Kajian membuktikan emosi ibu yang tegang semasa mengandung akan menghasilkan bayi yang suka menangis atau merasakan dunia ini tidak selamat (Thompson, 1970 dalam Jas Laile Suzana, 1996). Santog (1994) pula mendapati aktiviti janin akan meningkat secara mendadak apabila ibunya mengalami tekanan emosi. Oleh itu orang-orang penting disekeliling sentiasa peka dengan emosi ibu yang yang mengandung ini agar emosi ibu ini sentiasa tenang dan tenteram, agar bayi akan menjadi anak yang periang dan tenang emosinya.

Apakah Emosi Anak Anda?

Peringkat awal bayi 0-3 bulan
1.Mula memandang ke arah wajah ibubapa-penjaga
2.Menunjukkan reaksi apabila mendengar suara
3.Menangis, senyum dan sudah mula mengeluarkan suara/bunyi.
4.Menunjukkan rasa selesa apabila diangkat atau dipeluk.


Aktiviti cadangan

Ibubapa/penjaga dicadangkan kerap memeluk bayi kerana keadaan akan dapat menimbulkan rasa selesa dan selamat pada bayi dan secara tidak langsung akan membantu perkembangan emosi yang sihat

Memandang ke arah bayi dengan penuh kasih sayang. Keadaan akan menyebabkan bayi merasa selamat dan akan menstabilkan emosinya

Menyentuh bayi dengan lembut dan membuat urutan pada badan bayi. Bayi akan merasa tenang dan selesa apabila diurut.

SELAMAT MEMBACA! Jumpa lagi
Dr Mahani Razali
UPSI
Aktiviti Untuk Literasi Awal Kanak-Kanak

Berikut dicadangkan beberapa aktiviti bagi membantu literasi awal kanak-kanak: Selamat Mencuba!

1. Mengenal huruf
mengenalhuruf bermaksud anak anda dapat membezakan bahawa setiap huruf adalah berbeza antara satu sama lain dan juga mengetahui bahawa setiap huruf mempunyai nama dan bunyi yang berbeza.

Apa yang dapat anda lakukan?

1. Kanak-kanak amat suka meniru dan berimaginasi! Anda boleh meminta anak anda membentuk huruf menggunakan anggota badannya misalnya menggunakan jari bagi membentuk huruf C dan sebagainya.

2. Berikan playdough pada anak anda dan minta anak anda membentuk huruf yang disukainya menggunakan playdough tersebut. Apabila siap, minta anak anda menyebut huruf tersebut dengan bantuan anda.

Selamat mencuba..jumpa lagi!


Dr Mahani